Šestine - Vince

Šestine - Vince

Godina izgradnje: 2008.

Urbana vila sa ukupno 4 stana, 600 BRP-a, na adresi Šestine - Vince 21.

Poečtak gradnje 2007g, završetak i useljenje 2008g.