Kontakt

Naziv tvrtke: 2L GRUPA d.o.o.
OIB: 57730538123
Sjedište tvrtke: Trg bana J. Jelačića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
Adresa poslovanja: Pavla Hatza 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Zagreb, 080741977
Registarski broj upisa pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori: 182/2010
Broj rješenja o ispunjavanu uvjeta: Klasa: UP/I-330-01/10-01/354; Ur.br: 526-05-01-01/2-10-2
Transakcijski računi i naziv banke: HR8223400091110452813, Privredna Banka Zagreb
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti